Tin tức – Sự Kiện

Hội thảo về Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI (Global Document Type Identifier) phục vụ công tác quản lý tại Cục văn thư, lưu trữ

Chiều ngày 13/02/2017,  Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia báo cáo tại Hội thảo khoa học “Mã toàn cầu phân định loại tài...

GS1 Việt Nam định hướng phát triển

Trong thời gian qua, hoạt động MSMV tại Việt Nam đã được định hướng theo xu thế phát triển quốc tế, trong đó có việc tập trung vào thực hiện...

Công tác góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc tế

Vừa qua, GS1 Việt Nam đã nghiên cứu góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Hệ thống GS1 đó là dự thảo DIS 20333 Coding...

Một số hoạt động nổi bật về MSMV 2016 của Văn phòng MSMV

Theo Quyết định số 261/QĐ-TĐC ngày 29/02/2016 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và Quyết định số 471/QĐ-TĐC ngày 07/4/2016 về việc Phê duyệt kế hoạch thực...

Dự án mã số xanh GLN cho các hộ nông dân

Việt Nam đã được chọn làm dự án bởi UNGC  (United Nations Global Compact ). Hiện có 400 triệu hộ nông trên thế giới. Nhu cầu cần có một số...

Hội thảo Ứng dụng công nghệ mã số mã vạch GS1 trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Với mục tiêu ứng dụng thống nhất cùng tiêu chuẩn quốc gia về mã số mã vạch (MSMV) phù hợp tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế...

STAMEQ tiếp Giám đốc Lĩnh vực công khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của GS1

Sáng 6/12/2016 tại trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị...

GS1 Việt Nam phối hợp với các Chi cục TCĐLCL phát triển hoạt động MSMV tại địa phương

Trong những năm qua, GS1 Việt Nam đã hợp tác với nhiều Chi cục TCĐLCL cùng đôn đốc doanh nghiệp thành viên GS1 Việt Nam trên địa bàn thực hiện...

Khóa đào tạo cơ bản “Áp dụng mã số mã vạch (MSMV) tại Hà Nội

Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp mới đăng kí sử dụng và các đơn vị quan tâm tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận có được những...

Khóa đào tạo về MSMV và Tiêu chuẩn Cơ sở tại Cần Thơ

Nhằm thực hiện Nhiệm vụ phổ biến kiến thức về MSMV và Nhiệm vụ nâng cao Năng suất chất lượng cho doanh nghiệp Việt Nam, Vừa qua, Văn phòng MSMV...