Tin tức – Sự Kiện

Khái niệm GS1 Cloud

– Khái niệm: GS1 cloud là nguồn dữ liệu tin cậy trên toàn cầu về sản phẩm bắt đầu từ yêu cầu từ ngành công nghiệp và từ người tiêu...

Khóa đào tạo cơ bản về hướng dẫn áp dụng mã số trên thương phẩm tại Thành phố Hà Nội

     Để giúp các doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch (MSMV), các đơn vị quan tâm đến công nghệ MSMV có thể hiểu đúng và áp dụng...

Khóa đào tạo cơ bản về hướng dẫn áp dụng mã số trên thương phẩm” tại Thành phố Hồ Chí Minh

     Để giúp các doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch (MSMV), các đơn vị quan tâm đến công nghệ MSMV có thể hiểu đúng và áp dụng...

Lợi ích của việc tích hợp mã WCO HS với mã GS1 GPC

Hệ thống WCO HS phân loại mô tả hàng hoá và được hài hoà là gì? Hệ thống HS phân loại hàng hoá là nền tảng của thương mại toàn...

Hội nghị tham vấn về Tăng cường năng lực Xác định nguồn gốc thực phẩm theo MSMV GS1 tại các nước GMS

Vào ngày 18/1/2018 tại Hà Nội đã diện ra Hội nghị tham vấn cấp quốc gia với mục tiêu xác định một chuỗi giá trị điển hình, xác định sự...

Phần mềm quét mã số mã vạch trên điện thoại di động Scan & Check

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng xong và đưa vào vận hành phần mềm quét mã vạch trên điện thoại di động (viết tắt...

Dự án thí điểm ứng dụng Mã số mã vạch GS1 trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại GMS do dự án ADB TA-8163 tài trợ

Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp Then chốt Tiểu vùng sông Mê kông Mở rộng (GMS) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ (Dự...

Các hội thảo đào tạo được tổ chức tại Việt Nam năm 2017 về Hệ thống tiêu chuẩn GS1 về truy xuất nguồn gốc

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận thức và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn GS1 tại Việt Nam, trong năm 2017, GS1...

Đề án tổng thể về triển khai, áp dụng, quản lý tem truy xuất nguồn gốc trong phạm vi cả nước

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thị trường thực phẩm lớn nhất trong cả nước. Trước vấn nạn thực phẩm không an toàn, chính quyền hai...

Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn 2017

Tên gọi tiêu chuẩn TCVN…: 2017 (ISO 17442) Dịch vụ tài chính – Mã phân định pháp nhân (LEI) Đặt vấn đề Ngoài nước: Về mặt lịch sử, ngành công...