Công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và thương mại

MSMV GS1 tạo thuận lợi cho công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh thương mại

Vì các mã số GS1 là đơn nhất trên toàn cầu, nên chúng có thể được chia sẻ giữa các tổ chức, gia tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng: một chiến lược quan trọng cho doanh nghiệp để tối ưu hóa chi phí và dịch vụ cũng như cải tiến hoạt động.

Các mã số GS1 có thể được mã hóa vào các vật mang dữ liệu khác nhau như mã vạch, thẻ tần số sóng. Khi kết hợp cùng công nghệ thông tin, mã số mã vạch GS1 cung cấp cho doanh nghiệp nhiều phương thức hiệu quả để truy cập thông tin về vật phẩm trong các chuỗi cung ứng của họ và chia sẻ thông tin này với các bên thương mại. Qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh thương mại.

Có 11+ loại mã số GS1, giúp liên kết các vật phẩm hữu hình (sản phẩm, tài liệu, tài sản, địa điểm …) với thông tin về chúng, đó là:

Mã phân định GS1 Được sử dụng để phân định Ví dụ
Mã toàn cầu phân định thương phẩm

Global Trade Item Number (GTIN)

Sản phẩm và dịch vụ Hộp súp, thanh sô-cô-la, đĩa nhạc
Mã toàn cầu phân định địa điểm

Global Location Number (GLN)

Các bên và địa điểm Công ty, nhà kho, cửa hàng, nhà máy
Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri

Serial Shipping Container Code (SSCC)

Đơn vị Logistics Đơn vị tải trên pa-let, thùng, khay
Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng

Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Tài sản có thể quay vòng Pa-let, két bia, bình ga
Mã toàn cầu phân định tài sản riêng

Global Individual Asset Identifier (GIAI)

Tài sản Xe cộ, thiết bị IT, thiết bị y tế
Mã toàn cầu phân định mối quan hệ dịch vụ

Global Service Relation Number (GSRN)

Mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và người nhận dịch vụ Thành viên chương trình khách hàng trung thành, bác sỹ trong bệnh viện, thành viên của thư viện
Mã toàn cầu phân định  tài liệu

Global Document Type Identifier (GDTI)

Tài liệu Yêu cầu thuế, mẫu giao hàng, bằng lái xe
Mã toàn cầu phân định hàng gửi

Global Identification Number for Consignment (GINC)

Hàng gửi Các đơn vị logistic được vận chuyển cùng nhau trong một công-ten-nơ vượt đại dương
Mã toàn cầu phân định hàng kí gửi

Global Shipment Identification Number (GSIN)

Hàng kí gửi Các đơn vị logistic được chuyển đến khách hàng cùng với nhau
Mã toàn cầu phân định phiếu

Global Coupon Number (GCN)

Phiếu Phiếu số
Mã toàn cầu phân định bộ phận

Component/Part Identifier (CPID)

Các bộ phận, các phần hợp thành Phụ tùng ô tô
20/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn