Truy tìm nguồn gốc

1 GS1 có thể hỗ trợ gì cho việc xác định nguồn gốc Tải file tại đây
2 Chiến lược phân định thực phẩm tươi sống Tải file tại đây
3 Tiêu chuẩn truy tìm nguồn gốc của GS1 Tải file tại đây
4 Khả năng truy nguyên thịt bò Tải file tại đây
5 Mô hình truy tìm nguồn gốc chuỗi cung ứng chuối Tải file tại đây
6 Hướng dẫn truy tìm nguồn gốc thủy sản Tải file tại đây
7 Hướng dẫn dán nhãn đơn vị hậu cần và trao đổi dữ liệu trong hoạt động truy tìm nguồn gốc Tải file tại đây
8 Khả năng truy tìm nguồn gốc chuỗi cung ứng rượu Tải file tại đây
9 Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
10 Truy tìm nguồn gốc Rau và quả tươi – Hướng dẫn áp dụng Tải file tại đây
11 Áp dụng mã số mã vạch GS1 trong xác định nguồn gốc các sản phẩm nông sản thực phẩm Tải file tại đây
12 Hướng dẫn áp dụng thuộc tính dữ liệu chủ về rau quả Tải file tại đây
13 Hướng dẫn gán nhãn GS1 cho rau quả tươi Tải file tại đây
14 Thuật ngữ hướng dẫn XĐNG gia cầm và thịt Tải file tại đây
15 GS1 tạo thuận lợi cho ngành công nghiệp thịt toàn cầu Tải file tại đây
16 Hướng dẫn toàn cầu của GS1 về xác định nguồn gốc Thịt và Gia cầm

Phần 1. Hệ thống GS1

Tải file tại đây
17 Hướng dẫn toàn cầu của GS1 về Thịt và Gia cầm

Phần 2. Chuỗi cung ứng thịt bò

Tải file tại đây
18 Hướng dẫn toàn cầu của GS1 về Thịt và Gia cầm

Phần 3. Chuỗi cung cấp cừu và thịt cừu

Tải file tại đây
19 Hướng dẫn toàn cầu của GS1 về Thịt và Gia cầm

Phần 4. Chuỗi cung ứng thịt lợn

Tải file tại đây

 

12/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn