Truy tìm nguồn gốc

1 GS1 có thể hỗ trợ gì cho việc xác định nguồn gốc Tải file tại đây
2 Chiến lược phân định thực phẩm tươi sống Tải file tại đây
3 Tiêu chuẩn truy tìm nguồn gốc của GS1 Tải file tại đây
4 Khả năng truy nguyên thịt bò Tải file tại đây
5 Mô hình truy tìm nguồn gốc chuỗi cung ứng chuối Tải file tại đây
6 Hướng dẫn truy tìm nguồn gốc thủy sản Tải file tại đây
7 Hướng dẫn dán nhãn đơn vị hậu cần và trao đổi dữ liệu trong hoạt động truy tìm nguồn gốc Tải file tại đây
8 Khả năng truy tìm nguồn gốc chuỗi cung ứng rượu Tải file tại đây
9 Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
10 Truy tìm nguồn gốc Rau và quả tươi – Hướng dẫn áp dụng Tải file tại đây
12/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn