Truy tìm nguồn gốc

1 GS1 có thể hỗ trợ gì cho việc xác định nguồn gốc Tải file tại đây
2 Chiến lược phân định thực phẩm tươi sống Tải file tại đây
3 Tiêu chuẩn truy tìm nguồn gốc của GS1 Tải file tại đây
4 Khả năng truy nguyên thịt bò Tải file tại đây
5 Mô hình truy tìm nguồn gốc chuỗi cung ứng chuối Tải file tại đây
6 Hướng dẫn truy tìm nguồn gốc thủy sản Tải file tại đây
7 Hướng dẫn dán nhãn đơn vị hậu cần và trao đổi dữ liệu trong hoạt động truy tìm nguồn gốc Tải file tại đây
8 Khả năng truy tìm nguồn gốc chuỗi cung ứng rượu Tải file tại đây
9 Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
10 Truy tìm nguồn gốc Rau và quả tươi – Hướng dẫn áp dụng Tải file tại đây
11 Áp dụng mã số mã vạch GS1 trong xác định nguồn gốc các sản phẩm nông sản thực phẩm Tải file tại đây
12/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn