Y tế

1 Mã vạch và EDI cho các nhà cung cấp dịch vụ y Tải file tại đây
2 Ứng dụng EAN trong nghành y tế Tải file tại đâyy
3 Báo cáo tổng hợp kết quả: Nghiên cứu triển khai áp dụng Hệ thống GS1 vào lĩnh vực y tế ở việt nam Tải file tại đây
4 Báo cáo kinh nghiệm triển khai áp dụng hệ thống gs1 trong ngành y tế tại ba nước trong khu vực Tải file tại đây
5 Tổng hợp các nguyên tắc áp dụng hệ thống gs1 trong ngành y tế Tải file tại đây
6 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn áp dụng hệ thống gs1 cho ngành y tế việt nam Tải file tại đây
7 Nghiên cứu đề xuất mô hình áp dụng MSMV trong quản lý hồ sơ chăm sóc bệnh nhân Tải file tại đây
8 Nghiên cứu đề xuất mô hình áp dụng MSMV trong quản lý ngân hàng máu Tải file tại đây
9 Hướng dẫn áp dụng: Tiêu chuẩn truy nguyên toàn cầu GS1cho ngành y tế (GTSH) Tải file tại đây
10 Quy tắc cấp GTIN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
11 GDSN trong Y tế Tải file tại đây
12 Hướng dẫn thực hiện mã toàn cầu phân định địa điểm GLN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
13 Hướng dẫn thực hiện phân định và thu nhận dữ liệu tự động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
14 Bạn đã sẵn sàng dùng UDI? Tải file tại đây
15 Tài liệu tiêu chuẩn của GS1: Tiêu chuẩn về xác định nguồn gốc toàn cầu dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
16 Hướng dẫn thực hiện mã toàn cầu phân định địa điểm GLN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
17 Hướng dẫn Thực hiện Gắn mã vạch cho Dẫn xuất Huyết tương Tải file tại đây
11/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn