Trang GEPIR phiên bản 4.0 của GS1 Việt Nam

Đầu tháng 12/2016, GS1 quốc tế chính thức đưa trang tra cứu thông tin thành viên sử dụng mã số mã vạch toàn cầu (GEPIR) phiên bản 4.0 vào hoạt động và ngừng hỗ trợ tra cứu đối với các trang GEPIR phiên bản thế hệ trước của các quốc gia thành viên. GEPIR 4.0 có nhiều thay đổi như bổ sung cơ chế xác thực chống tra cứu giả mạo bằng máy; hỗ trợ tra cứu thông tin cơ bản về doanh nghiệp chủ sở hữu mã, cũng như đối tượng mang mã thông qua hầu hết các loại mã số GS1; thông tin kết quả tra cứu chi tiết hơn so với GEPIR phiên bản trước đó.

Để đáp ứng nghĩa vụ của tổ chức mã số mã vạch thành viên, GS1 Việt Nam đã nỗ lực xây dựng và đưa vào vận hành trang GEPIR theo chuẩn 4.0 của Việt Nam và hòa vào Mạng GEPIR quốc tế tại cùng thời điểm trang GEPIR 4.0 quốc tế chính thức hoạt động. Thông qua trang GEPIR 4.0 của Việt Nam người dùng có thể dễ dàng tra cứu đối với các mã nước ngoài. Hiện tại  Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ GEPIR 4.0 của Việt Nam chưa được tích hợp và cập nhật tự động từ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thành viên và sản phẩm sử dụng mã số mã vạch quốc gia. Hoạt động này đang được cập nhật thủ công, định kỳ, do đó nguồn dữ liệu tra cứu của GEPIR 4.0 chưa đảm bảo được tính đầy đủ tức thời của dữ liệu khi tra cứu mã Việt Nam. Để hỗ trợ xử lý vấn để này, GS1 Việt Nam đang duy trì trang GEPIR 3.1 hoạt động song song cùng GEPIR 4.0. Trang GEPIR 3.1 cho phép tra cứu đối với các mã số mang đầu mã quốc gia Việt Nam. Truy vấn được xử lý trên nguồn dữ liệu tích hợp trực tiếp với cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia, do đó kết quả được đảm bảo tính chính xác, tức thời và đầy đủ của dữ liệu về thành viên và sản phẩm sử dụng mã số mã vạch mang đầu mã quốc gia Việt Nam.

19/03/2017

Các bài có liên quan