UPC – Mã sản phẩm toàn cầu (Khu vực Bắc Mỹ và Canada)

1 Tiêu chuẩn phân định ứng dụng GS1-128 Tải file tại đây
2 Sổ tay hướng dẫn về Mã sản phẩm Toàn cầu UPC Tải file tại đây
20/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn